De Coppele staat voor kwaliteit

Kwalitatief goed onderwijs staat bij ons voorop. We willen het beste uit onze leerlingen halen en investeren daarom in een veilig schoolklimaat, goede instructies ,een gevarieerd onderwijsaanbod, hoge betrokkenheid en mooie resultaten. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom werken we hier systematisch aan. Kwaliteitszorg betekent permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de kwaliteit. De kwaliteit binnen onze scholen is meetbaar aan de hand van een aantal criteria of kwaliteitsdomeinen. Om deze controle goed uit te voeren, zijn de kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsgebieden ondergebracht in diverse kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten vormen de basis voor het dagelijks werken in de klas of op schoolniveau.

Graag delen we hier een aantal kwaliteitskaarten met u, om u hiervan een beter beeld te geven: