Aanmelden

We vinden het fijn dat u belangstelling heeft getoond voor onze school. Via een gesprek met de directe van de school, de website, de schoolgids en eventueel via gesprekken met andere ouders heeft u al een indruk gekregen van onze school. Een volgende stap is het aanmelden van uw zoon/ dochter. Het aanmelden van een kind kan plaatsvinden vanaf het moment dat een kind drie jaar oud is.

Via deze button kunt u uw kind aanmelden voor onze school.