Visie basisschool de Coppele:

Welkom op basisschool de Coppele. Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je elke dag met plezier naar school komt en met een fijn gevoel naar huis gaat. We zijn een school waar je succeservaringen opdoet.

We zorgen ervoor dat jij je veilig voelt op school en dat er naar je geluisterd wordt. We geven Kanjerlessen waarbij je jezelf goed leert kennen en anderen leert vertrouwen. Je leert dat je een Kanjer bent en hoe je anderen kunt helpen een Kanjer te zijn. Als het even minder goed gaat of als er iets minder leuks gebeurt, kun je bij ons terecht.

We willen je elke dag opnieuw een stapje verder brengen en samen met jou de wereld leren kennen. Vanaf groep 3 ga je in het begin van het schooljaar in gesprek met je ouders en je leerkracht en bepaal je de doelen waar je dat jaar aan gaat werken. Je krijgt dan de gelegenheid om aan te geven wát je nodig hebt om deze doelen te bereiken. Je portfolio is een weergave van je ontwikkeling. Gedurende het schooljaar houden we contact met je ouders, zodat we samen kunnen bepalen hoe jij het beste tot ontwikkeling komt.

Je leert vanuit thema’s, zodat het onderwijs betekenisvol voor je is.

De kracht van onze school zit in het denken in mogelijkheden: wij zien je sterke kanten, waarom je iets doet en zoeken aansluiting vanuit onze expertises. In de onderbouw leer je spelenderwijs en in de opeenvolgende jaren leer je steeds meer een onderzoekende houding aan te nemen binnen de thema’s waarmee gewerkt wordt

Een goede uitleg over de leerstof vinden we belangrijk, omdat je dan de leerstof begrijpt en met vertrouwen zelfstandig aan de slag kunt gaan. Heb je behoefte aan wat meer uitleg, dan krijg je extra hulp. Als je meer uitdaging nodig hebt, leer je in de Eigenwijsklas om te gaan met grensverleggende leerstof die jou een stapje uit je comfortzone laat zetten.

Als je meer praktisch en handelend leert, is er een Klusklas waar je ervaart dat je trots kunt zijn op je kwaliteiten. Je wordt je bewust van je praktische kwaliteiten en leert deze verder te ontwikkelen.

Als team hebben we plezier in het jou laten ontwikkelen op een doelgerichte manier. De groei die je doormaakt en de ervaring die je daarbij opdoet, vinden we ontzettend belangrijk. We vinden het belangrijk om ons als team ook persoonlijk te ontwikkelen en gebruik te maken van elkaars sterke kanten. Net zoals leerlingen van en met elkaar leren, doen wij dit als leerkrachten ook.

Op de Coppele leren we iedere leerling om TROTS te zijn op zichzelf en op elkaar!