Verlof aanvragen

Het opnemen van vrije dagen buiten de vakanties kan in principe op onze school niet. Ook de minister is daar zeer duidelijk in, slechts in dringende gevallen kan een kind dat leerplichtig is buiten de vakanties om vrij zijn van school.

In onderstaande link staat beschreven waarvoor er wel en geen verlof gegeven kan worden: wetten.nl – Regeling – Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969 – BWBR0031787 (overheid.nl)

Als u een dag of meer buiten de vakanties om verlof voor uw kind wilt vragen, moet dat schriftelijk gebeuren. U kunt daartoe op school een formulier vragen of via onderstaande knop het formulier downloaden.

Soms kan het voorkomen dat leerlingen aan bepaalde schoolactiviteiten om principiële redenen bijvoorbeeld hun geloofsovertuiging, niet mogen deelnemen. De school biedt dan vervangende activiteiten aan: de leerplichtwet blijft dan namelijk wel van kracht.