Kernpartners in de wijk

Het was een bewuste keuze om verschillende kernpartners in één gebouw te huisvesten. De kernpartners waarmee wij als school samenwerken zijn:

SBO Mozaik

op de eerste verdieping is Speciaal Basisonderwijs Mozaik gehuisvest met ongeveer 80 leerlingen. Als basisschool werken we samen met SBO Mozaik voor het afstemmen en vormgeven van individuele arrangementen van leerlingen. Daarnaast maken leerkrachten en kinderen gebruik van elkaars expertise.

Humankind

in het gebouw is een Peuteropvang, een VSO gevestigd (voorschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang) gevestigd. We zoeken als school de afstemming op. Dit doen we door middel van een “warme overdracht” voor de peuters die bij ons op school gaan starten waardoor de kwaliteit van een doorgaande leerlijn wordt bevorderd. Een aantal activiteiten voor het jonge kind (peuteropvang en onze groepen 1-2) wordt gezamenlijk uitgevoerd, zodat de overstap naar het basisonderwijs voor de peuter minder groot is.

Ontmoetingscentrum de Coppele

in het ontmoetingscentrum worden verschillende activiteiten voor de wijk georganiseerd. We maken gebruik van elkaars ruimtes en stemmen activiteiten met elkaar af.

We vinden het belangrijk om een warm contact met onze kernpartners te onderhouden, zodat we de kinderen maximaal laten groeien in hun ontwikkeling.