Nieuwsoverzicht

Nieuws MR bs.  De Coppele

De medezeggenschapsraad

Voor uitleg en taken van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verwijzen wij u naar de schoolgids.

Momenteel hebben de volgende personen zitting in deze raad:

Namens de ouders:

Dhr. van den Meijdenberg, Prunusstraat 65, tel. 013 8504574
Mevr. Horden, Beukendreef 41, tel. 013 5283497
Dhr. Noordijk, Beukendreef 78, tel. 06 46682250

Namens het schoolteam:

Mevr. Massuger, mevr. van Riel, mevr. van der Stelt.

Archief