Nieuwsoverzicht

Nieuws MR Basisschool De Coppele

De medezeggenschapsraad

Voor uitleg en taken van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verwijzen wij u naar de schoolgids.

Momenteel hebben de volgende personen zitting in deze raad:

Namens de ouders:

Mevr. M. Megens - v.d Poel, Dhr. Noordijk en Dhr. Van den Dries.

Namens het schoolteam:

Juffrouw Janneke van der Stelt, Juffrouw Monique Steijlen en Juffrouw Mirjam Neerincx.

Mevr. van Riel en Dhr. van den Dries zitten namens onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Archief