Welkom

De leerlingenraad.

De leerlingenraad is gestart. De raad bestaat uit leerlingen van SBO Mozaik en BS De Coppele. Zij komen regelmatig bij elkaar en adviseren de school, bijvoorbeeld over het buitenspelen.

DSCN0812

 

De volgende kinderen zijn lid van de leerlingenraad; Mercedes, Noud, Sem, Floor, Ninthe, Loek, Cas, Jan en Tijs.

De leerlingen komen elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar. De leerlingenraad wordt begeleid door Juffrouw Janneke van BS De Coppele. De leerlingen bespreken agendapunten met de eigen groep en brengen deze tijdens de vergadering in.  

Under construction.

 

Meer info?
bel direct:
(013) 52 30 828