Welkom

Beste leerling,

Deze pagina's zijn voor jou als leerling van basisschool De Coppele.  

Ook ouders en andere geïnteresseerden kunnen hier uiteraard een kijkje nemen. 

Veel plezier.

De leerlingenraad.

De leerlingenraad is gestart. De raad bestaat uit leerlingen van SBO Mozaik en BS De Coppele. Zij komen regelmatig bij elkaar en adviseren de school, bijvoorbeeld over het buitenspelen.

Leerlingenraad

Van links naar rechts, bovenste rij: Romae, Dijaro, Lisa en Auk. Onderste rij: Vince, Abdeslam, Raff en Bas.

De leerlingen komen elke laatste vrijdag van de maand bij elkaar. De leerlingenraad wordt begeleid door Juffrouw Janneke van BS De Coppele. De leerlingen bespreken agendapunten met de eigen groep en brengen deze tijdens de vergadering in.  

Agenda


Bekijk de jaarkalender >>

Meer info?
bel direct:
(013) 52 30 828