Basisschool De Coppele in Oisterwijk

Welkom op basisschool de Coppele. Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je elke dag met plezier naar school komt en met een fijn gevoel naar huis gaat. We zijn een school waar je succeservaringen opdoet. We zorgen ervoor dat jij je veilig voelt op school en dat er naar je geluisterd wordt. We geven Kanjerlessen waarbij je jezelf goed leert kennen en anderen leert vertrouwen. Je leert dat je een Kanjer bent en hoe je anderen kunt helpen een Kanjer te zijn. Als het even minder goed gaat of als er iets minder leuks gebeurt, kun je bij ons terecht. We willen je elke dag opnieuw een stapje verder brengen en samen met jou de wereld leren kennen.

In onze locatie zijn twee scholen gevestigd, een kinderopvang en een ontmoetingscentrum. Er is een sportzaal en diverse verenigingen zijn “thuis” in het gebouw. Vanuit het concept “Brede School” en “In de buurt gebeurt het” werken we samen met de wijkraad, het bestuur van Ontmoetingscentrum De Coppele en de kinderopvang. Ook wordt intensief samengewerkt met SBO Mozaik.

Over de school

De Coppele wil door betekenisvol leren komen tot effectieve kennisoverdracht en sociale ontwikkeling. Dit door elk kind te prikkelen en uit te dagen de eigen capaciteiten optimaal te ontwikkelen, zowel individueel als door samenwerking.

of bel direct
(013) 52 30 828

Betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders maximaal betrokken zijn bij het onderwijs. Op onze school gaan we dan ook uit van “De driehoek leerkracht-ouder-kind”. Deze methode is cruciaal voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.

Op de Coppele leren we iedere leerling om TROTS te zijn op zichzelf en op elkaar!

Visie en missie

Een goede uitleg over de leerstof vinden we belangrijk, omdat je dan de leerstof begrijpt en met vertrouwen zelfstandig aan de slag kunt gaan. Heb je behoefte aan wat meer uitleg, dan krijg je extra hulp.

Als je meer uitdaging nodig hebt, leer je in de Eigenwijsklas om te gaan met grensverleggende leerstof die jou een stapje uit je comfortzone laat zetten.

Als je meer praktisch en handelend leert, is er een Klusklas waar je ervaart dat je trots kunt zijn op je kwaliteiten. Je wordt je bewust van je praktische kwaliteiten en leert deze verder te ontwikkelen.

Allerlei handige informatie over ons, direct onder handbereik:

Schooltijden

Onderbouw,
groep 1 tot en met 4:

maandag, dinsdag en donderdag
van 8.30 uur tot 15.00 uur
en op woensdag en vrijdag
van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Bovenbouw,
groep 5 tot en met 8:

alle dagen van 8.30 uur tot 15.00 uur
behalve woensdag, dan werken zij tot 12.00 uur.