Onze school

Basis op onze school is een goede sfeer, waarbij iedereen zich veilig voelt en gewaardeerd wordt om wie hij of zij is. De Coppele wil door betekenisvol leren komen tot effectieve kennisoverdracht en sociale ontwikkeling. Dit door elk kind te prikkelen en uit te dagen de eigen capaciteiten optimaal te ontwikkelen, zowel individueel als door samenwerking. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van leeropbrengsten, voor het eigen leerproces, de sfeer en de omgeving.

Als voorbeeld geven we hieronder een aantal belangrijke aspecten van ons onderwijs, pijlers waarop ons onderwijs is gebaseerd.

Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids en kalender.

Onze schooltijden voor de onderbouw, groep 1 tot en met 4, maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Voor de bovenbouw, groep 5 tot en met 8 zijn alle dagen van 8.30 uur tot 15.00 uur behalve woensdag, dan werken zij tot 12.00 uur. 

Sfeer

 • Er is aandacht voor elkaar
 • we gaan respectvol met elkaar om
 • We hanteren een pestprotocol
 • We evalueren regelmatig hoe we met elkaar omgaan
 • Lokalen hebben een open uitstraling
 • Er is een gevoel van veiligheid en geborgenheid

Respect

 • Er is geen verschil in rang of stand
 • We zijn laagdrempelig, ouders lopen gemakkelijk binnen
 • We respecteren verschillen in tempo en mogelijkheden
 • We mogen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag

Vertrouwen

 • Er is persoonlijke aandacht voor elk kind
 • We complimenteren de kinderen regelmatig
 • Leerlingen worden door ons serieus genomen
 • Ouders worden door ons serieus genomen 
 • Leerlingen hebben inbreng
 • Leerlingen doen succeservaringen op

Samenwerken

 • We werken in de onderbouw in combinatiegroepen
 • Leerlingen helpen elkaar
 • Er is veel overleg tussen leerkrachten
 • Er wordt gebruik gemaakt van projectonderwijs.

Werken op niveau

 • Er is gedifferentieerde instructie
 • Er is veel individuele begeleiding van leerlingen
 • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van computers


 
Meer informatie over BS De Coppele kunt u lezen in ons schoolplan 2019 - 2023. Daarin beschrijven we uitgebreid onze werkwijze en onze plannen voor de komende vier jaren. Het schoolplan ligt ook ter inzage op onze school.

Agenda


Bekijk de jaarkalender >>

Meer info?
bel direct:
(013) 52 30 828