Medezeggenschapsraad , ouderraad en leerlingenraad 2017-2018

De medezeggenschapsraad, leerlingenraad of ouderraad.

Voor uitleg en taken van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verwijzen wij u naar de schoolgids.

Momenteel hebben de volgende personen zitting in deze raad:

Namens de ouders:

Dhr. Gilles van den Meijdenberg, Prunusstraat 65, tel. 013 8504574

Mevr. Horden, Beukendreef 41, tel. 013 5283497

Mevr. C. van Iersel, Kastanjestraat 56, tel. 013 5215898

Namens het schoolteam:

Mevr. Massuger, mevr. van Riel, mevr. Lenting.

De ouderraad 2018-2019.

De taken  van de ouderraad staan beschreven in onze schoolgids..
De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Marielle  (Koen groep 8 en Paul in groep 7)
Renske   (Loes groep 5 en Tess groep 3)
Esther     (Floor groep 1/2A)
Sietske    (Rubin groep 1/2A)
Anneke    (Mik groep 6, Ruth groep 3)
Joanieke  (Stan groep 1/2A)
Ankie       (Lobke groep 3, Sem groep 1/2A)
Maartje    (Britt groep 5 en Jens 1/2A)
Jesse      (Cas groep 7, Fenne groep 6)

Archief MR

Notulen MR januari 2016

Notulen OR 11 november 2015

Notulen MR oktober 2015

Notulen MR juni 2015