Onze school

Basis op onze school is een goede sfeer, waarbij iedereen zich veilig voelt en gewaardeerd wordt om wie hij of zij is. De Coppele wil door betekenisvol leren komen tot effectieve kennisoverdracht en sociale ontwikkeling. Dit door elk kind te prikkelen en uit te dagen de eigen capaciteiten optimaal te ontwikkelen, zowel individueel als door samenwerking. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van leeropbrengsten, voor het eigen leerproces, de sfeer en de omgeving.

Als voorbeeld geven we hieronder een aantal belangrijke aspecten van ons onderwijs, pijlers waarop ons onderwijs is gebaseerd.

Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids en kalender.

Onze schooltijden voor de onderbouw, groep 1 tot en met 4, maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Voor de bovenbouw, groep 5 tot en met 8 zijn alle dagen van 8.30 uur tot 15.00 uur behalve woensdag, dan werken zij tot 12.00 uur. 

Sfeer

 • Er is aandacht voor elkaar
 • we gaan respectvol met elkaar om
 • We hanteren een pestprotocol
 • We evalueren regelmatig hoe we met elkaar omgaan
 • Lokalen hebben een open uitstraling
 • Er is een gevoel van veiligheid en geborgenheid

Respect

 • Er is geen verschil in rang of stand
 • We zijn laagdrempelig, ouders lopen gemakkelijk binnen
 • We respecteren verschillen in tempo en mogelijkheden
 • We mogen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag

Vertrouwen

 • Er is persoonlijke aandacht voor elk kind
 • We complimenteren de kinderen regelmatig
 • Leerlingen worden door ons serieus genomen
 • Ouders worden door ons serieus genomen 
 • Leerlingen hebben inbreng
 • Leerlingen doen succeservaringen op

Samenwerken

 • We werken in de onderbouw in combinatiegroepen
 • Leerlingen helpen elkaar
 • Er is veel overleg tussen leerkrachten
 • Er wordt gebruik gemaakt van projectonderwijs.

Werken op niveau

 • Er is gedifferentieerde instructie
 • Er is veel individuele begeleiding van leerlingen
 • Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van computers


 
Meer informatie over BS De Coppele kunt u lezen in ons schoolplan 2015 - 2019. Daarin beschrijven we uitgebreid onze werkwijze en onze plannen voor de komende vier jaren. Het schoolplan ligt ook ter inzage op onze school.

Nieuws! ( juli 2018)

Het uitzwaaien van de schoolverlaters.
Foto's van groep 1en 2A juffendag, de laatste schooldag van groep 1-2A.
Juffendag kleuters 2018 en Schoolreis groep 1/2b.
Schoolreis groep 3 en 4, kijken!!!
Juni 2018: Extra foto's schoolconcert groep 4, 
schoolconcert kleuters en groep 4 en weekviering groep 1/2A en groep 4.
28 mei zijn we naar het "ontdekstation"in Tilburg geweest met  groep 1 en 2 B.
Themaweek: Communicatie kleuters 1/2b de weekafsluiting hiervan.

Foto's sportdag 2018  van de kleuters bs. De Coppele.
Sport4kids dag 2018 ( kleuters).
Weekvering groep 1/2b en groep 8.

Groep 5 13 april: krantje van dit schooljaar tot op  heden, mat o.a. Kerstmis, mensen, middeleeuwen en Nederland
Weekviering groep 4 15 maart.
Notulen OR 28 februari hier te downloaden ( Word of Pdf bestand).
Foto's groep 4: uitstapje natuurtheater voorstelling Otje en groep 1-2a: weekviering 01-03-2018

Notulen OR 31 januari 2018  word of pdf bestand

CARNAVAL 2018: groep 1/2A, groep 1/2B deel 1 en deel 2 en een  impressie van de carnaval ( buiten en binnen).
Weekviering groep 1/2B en 7 ( 18 jan)
Kerstviering, buffet en spel in groep 1/2 A en in kleutergroep 1/2B.
Nog wat foto's van sint in kleutergroep 1/2A ( 22 december).
Met de Parelexpress naar de muziekvoorstelling "Zwier" in de Tiliander, groep 1/2B.

Groep 6: afsluiting project Europa en sinterklaas.
Sinterklaas in groep 1 en 2A   en groep 1/2B
Sinterklaas week op de Coppele ( groep 1/2b)
Weekviering groep 1/2a 16 november deel 1 en 2.
Notulen OR 8 november
Begroting 2017-2018 
Financieel jaarverslag 2016-2017  van de ouderraad
Weekviering Herfst groep 1 en 2 en 6
Herfstwandeling groep 1 en 2
Jaarfeest van de Coppele, groep 1 en 2.
Weekviering groep 3 ( foto's)
Kinderboekenweek 2017
Juf. Marga jarig en 40 jaar in dienst en nu nog meer foto's van dit geweldige feest ( fotograaf Niels).

Bekijk alle nieuwberichten >>

Meer info?
bel direct:
(013) 52 30 828