BREDE SCHOOL DE COPPELE


Sportbedrijf PSZO Mozaik Ontmoetingscentrum
Powerpoint presentatie 14 april 2014.

week 10

Nieuwsbrief 1 april 2014

Verslag ouderraadsvergadering 12 maart 2014 ( pdf)

Sinds 14 maart staan de foto's van carnaval on line! Met dank aan Kirsten.

Heden de nieuwste schoolkrant on line ( februari 2014) en foto's van groep 6 op bezoek bij de Watermolen in Spoordonk, surprise in groep 6 en deze groep heeft ook het Museum in Eindhoven bezocht!! kijk maar eens naar al deze leuke foto's.

Informatie over CARNAVAL 28 februari 2014 op bs. De Coppele! ( 20 februari 2014)

Notulen ouderraad 22 januari 2014 of downloaden

SCHOOLKRANT DECEMBER 2013 ON LINE ( 21 december 2013)

Heden de foto's van de kerstlunch en viering op onze school. Hier zijn de foto's al te bewonderen. Sta jij ook op één van die foto's??

Foto's van sinterklaas op bezoek in de onderbouw en foto's van het schaatsen op de ijsbaan in Oisterwijk, heden on line!!!

Ook de begroting voor het komende schooljaar en het financieel jaarverslag -2012-2013 staan op deze site ( OR). Zie deze pagina! Of de nieuwste notulen van de ouderraad ( 22 oktober jl.)

Welkom op de vernieuwde site. Aan deze site wordt nog druk gewerkt, want de site is zeker nog niet klaar. Er komt nog uitbreiding op.
Succes met de vernieuwing.